Puławy - informacje


44.397
mieszkańców Puław
20.455
mężczyzn
23.942
kobiet

5.705
w wieku przedprodukcyjnym

25.432
w wieku produkcyjnym

13.260
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

173
zawarto małżeństw

291
urodzeń

514
zgonów

-223
przyrost naturalny
miasto Puławy
dochody

274.058.624
wydatki

314.312.384
struktura wydatków Puław

31.641
0,010%
Rolnictwo i łowiectwo

16.127.510
5,131%
Transport i łączność

24.025.106
7,644%
Administracja publiczna

30.849
0,010%
Turystyka

3.943.549
1,255%
Gospodarka mieszkaniowa

390.538
0,124%
Działalność usługowa

582.242
0,185%
Informatyka

9.500
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.163.185
0,688%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.012.645
2,867%
Obsługa długu publicznego

9.060
0,003%
Różne rozliczenia

103.747.152
33,008%
Oświata i wychowanie

1.272.377
0,405%
Ochrona zdrowia

25.154.816
8,003%
Pomoc społeczna

5.254.966
1,672%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

787.584
0,251%
Edukacyjna opieka wychowawcza

26.923.574
8,566%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37.188.904
11,832%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.933.387
3,797%
Kultura fizyczna i sport

45.505.692
14,478%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-13 08:05
REKLAMA
pogoda Puławy
11.6°C
wschód słońca: 04:14
zachód słońca: 20:50
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Puławach

kiedy
2024-06-22 18:00
miejsce
Puławski Ośrodek Kultury Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-06 17:00
miejsce
Puławski Ośrodek Kultury Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-06 20:00
miejsce
Puławski Ośrodek Kultury Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-21 19:00
miejsce
Puławski Ośrodek Kultury Dom...
wstęp biletowany